top of page
Wie kan er meedoen?

Wie kan er meedoen?

Leeftijd baby

U en uw partner hebben een kind in de leeftijdscategorie van 10 tot 14 maanden

Geboorte gewicht

Bij de geboorte van uw kind was er geen sprake van vroeggeboorte en was zijn/haar geboortegewicht 2500 gram of hoger

Complicaties

Tijdens de zwangerschap en direct na de geboorte hebben zich geen ernstige complicaties of problemen met betrekking tot de gezondheid van uw baby voorgedaan

Taal

U en uw partner spreken allebei Nederlands of allebei Engels

Huishouden

U, uw partner en uw kind wonen alle drie samen in een huishouden

Online Gesprek

Uw kind en beide ouders zijn in staat om een eenmalig online videogesprek in te plannen (op een doordeweekse dag of in het weekend)

Lab Bezoek

Uw kind en één van de ouders zijn in staat om een eenmalig lab bezoek in te plannen op een doordeweekse dag (faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden)

bottom of page